WOENSDAG 15 MEI

Deze avond is ingeruimd voor de uitgestelde ALV

Op de agenda van de ALV staan de volgende punten:

  • Welkom

  • Verslag secretaris

  • Verslag penningmeester

  • Pauze met verloting

  • Verlening decharge penningmeester

  • Verkiezing kascommissie

  • Bestuursverkiezing

  • Rondvraag

Vanuit het Geodroom komt het idee om een aantal nieuwe onderwerpen op te pakken te weten:

Emaileren, Glas in lood en Wellness

We horen graag wat u er van vindt. Mocht u aanvullende punten hebben schroom niet om het aan het bestuur te melden.

De stukken van de ALV kunnen via de penningmeester een week voor de vergadering opgevraagd worden, via het mailadres: mdhoogenboom@outlook.com