Op donderdagavond is er tweemaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, in het Geodrome de gelegenheid om stenen te facetteren, zie het evenementenoverzicht. Het aantal plaatsen is zeer beperkt.

Informatie bij Bernhard Hollestein
tel.: +316 22 60 68 88 of +31180 42 24 88
mail: blghollestein@hetnet.nl