14 maart 2017 ALV

Algemene ledenvergadering

Op de agenda van de ALV staan de volgende punten:

  • Welkom
  • Verslag secretaris
  • Verslag penningmeester
  • Pauze met verloting
  • Verlening decharge penningmeester
  • Verkiezing kascommissie
  • Bestuursverkiezing
  • Rondvraag