18 april 2017

De lezing wordt verzorgd door de heer Bart de Weerd.

Ertsgebergte

Al vanaf de 12e eeuw werd er in het Ertsgebergte naar ertsen gezocht. In het begin naar tin, kobalt en zilver, maar later ook naar bismut, lood, nikkel, bariet, fluoriet en koper.

In de DDR-tijd werd, in opdracht van Rusland, uranium gewonnen voor het maken van ‘De Bom’, waarbij ook veel radon vrijkwam.

Al honderden jaren hebben mensen in deze omgeving last van de ‘Schneeberger ziekte’ die een directe relatie heeft met het in de bodem aanwezige uranium en radon.

In de lezing laat ik jullie wat zien over de mijnbouw in en rondom Schneeberg en een groot aantal foto’s van mineralen welke we daar gevonden hebben op de storthopen van de mijnen.