18 januari 2017

De lezing wordt verzorgd door de heren Gerko Lieftink en Con van As.

Zeolieten, mooi en nuttig

Zeolieten zijn economisch belangrijke mineralen in de groep van de silikaten. De industrie maakt vooral gebruik van synthetische zeolieten. Bij de lezing ligt de nadruk op de natuurlijk gevormde zeolieten. Hierbij komen structuur en ontstaan aan de orde. Daarna worden achtereenvolgens de verschillende groepen behandeld. Aan het einde van de lezing wordt ingegaan op die mineralen welke niet tot de zeolieten gerekend worden, maar er uiterlijk veel op lijken of identieke kenmerken vertonen. Deze mineralen komen dikwijls voor in de nabijheid van de zeolieten.