15 november 2017

De lezing van deze avond wordt verzorgt door Herwig Pelckmans en heeft de volgende titel:

Mineralogie in België

België is een vrij klein land, maar heeft op mineralogisch vlak toch best wel wat te bieden. Uiteraard bepaalt de geologische opbouw wat er aan mineralogisch lekkers te vinden is, dus kijken we eerst even naar de geologische kaart.

In België werden reeds 291 verschillende mineralen gevonden, en 19 daarvan hebben er ook hun typische vindplaats. Van al deze mineralen wordt er een strikte selectie meer in detail besproken en getoond.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan enkele belangrijke Belgische mineralogen en hun prestaties.

Tenslotte overlopen we ook even de bestaande literatuur over de mineralen van België.