Wat zijn micromounts?

Gesteenten die klein gemaakt worden tot  2,0 x 2,0 cm of 3 x 2,5 cm.
Deze stukken worden gemonteerd in daarbij passende plastic doosjes.
De in de gesteenten aanwezige mineralen zijn doorgaans kleiner dan één mm.

Waarom micromineralen verzamelen?
  • De verzameling kan duizenden stukken omvatten en toch niet meer dan een beperkte ruimte innemen.
  • Micromineralen zijn ook op meermalen afgezochte storthopen nog steeds te vinden.
  • Micromineralen zijn door hun geringe omvang vaak verscholen in holtes van gesteenten, hierdoor zijn ze doorgaans puntgaaf.
  • Micromineralen kunnen door hun geringe gewicht, doordat ze veilig opgeborgen zijn in doosjes, gemakkelijk worden meegenomen naar clubavonden.
  • Indien men micromineralen op een beurs wil aanschaffen zijn de kosten veelal te overzien.
  • Van alle op de aarde voorkomende mineralen is slechts een kwart groter dan één mm. Dit betekent dat een micromounter een grotere mineralenkennis op kan doen. Ook zeldzame mineralen kunnen tot zijn verzameling behoren.
  • Bij het bekijken van de mineralen door een binoculair (microscoop met vaste vergrotingen bijvoorbeeld 10 x, 40 x of  100 x) of stereomicroscoop heeft men het idee dat men zich in een andere wereld bevindt. De schoonheid van de millimeters kleine kristallen is veelal verbluffend.
Enkele nadelen kunnen zijn:
  • De verzameling is niet zoals bij handstukken uit te stallen in een vitrinekast.
  • Het mineraal is niet aan derden te tonen zonder dat gebruik gemaakt moet worden van een binoculair/stereomicroscoop.
  • Het moeten aanschaffen van een binoculair/stereomicroscoop.

De micromounter

Binnen de vereniging GEODE houdt een groep van + 20 micromounters zich actief bezig met het verzamelen en determineren van micromineralen.
Op de tweede woensdagavond van de maand komen zij om 19.30 uur bij elkaar in het Baken, Slagveld 99, 3332 BN te Zwijndrecht
In gezamenlijk overleg wordt besloten welk onderwerp aan de orde zal komen. Dit kunnen mineralen zijn uit Duitsland (Eifel, Vogelsberg, Harz, Sauerland, Zwarte Woud (Clara), uit België (Sclaigneaux), uit Griekenland (Laurion), enz, waarbij dikwijls dia`s worden vertoond ter verduidelijking of ter lering zodat men zelf tot een betere determinatie kan komen. Regelmatig worden er ook avonden belegd waarbij eenieder zijn niet te determineren mineralen of z.g.n. vraagtekens mee kan brengen. Deze kunnen door andere micromounters bekeken worden en wellicht gedetermineerd. Deze avonden zijn uitsluitend voor GEODE leden. Introducés zijn uiteraard welkom.