In een goed restaurant kun je genieten van een “Fruits de Mer”, op het strand van  aangespoelde schelpen. Zeker de tropische zeeën herbergen een grote verscheidenheid aan veelkleurige juweeltjes, te bewonderen in de musea of in je eigen vitrinekast.

Deze schelpen horen thuis in het Phyllum der weekdieren of te wel de Mollusca.

Tot deze groep behoren de slakken en tweekleppigen die aanspoelen op het strand, maar ook de slakken in de tuin. Ook de Octopus en de inktvissen behoren tot de Mollusca, evenals de uitgestorven ammonieten en belemnieten (Cephalopoda).

Mollusca zijn bekend vanaf het Cambrium, mogelijk zelfs reeds in het Pre-cambrium en zijn dus als groep reeds lang op aarde vertegenwoordigd.

In deze tentoonstelling wordt een kijkje terug in de tijd genomen,waarbij met name de Gastropoda (Slakken), Bivalvia (Tweekleppigen  en de Rudisten onder de loep genomen worden. Bij de fossiele schelpen is weliswaar niet de kleur bewaard gebleven maar wel de vormenrijkdom.

De grote bloei van deze groepen is vanaf de Jura tot op heden.

De Cephalopoda (koppotigen of inktvissen) vormen zo’n grote groep dat deze een aparte tentoonstelling verdienen.